Stredná odborná škola, Turany

 

Navigácia

4 - ročný študijný odbor

Agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

2 - ročný učebný odbor

Spracúvanie dreva
 

Novinky