Stredná odborná škola, Turany

 

Navigácia

4 - ročné študijné odbory

Agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

3 - ročné učebné odbory

Stolár

Tesár

2 - ročný učebný odbor

Spracúvanie dreva
 

Novinky