Stredná odborná škola, Turany

 

Navigácia

3 - ročné učebné odbory

Stolár

Tesár

2 - ročný učebný odbor

Spracúvanie dreva
 

Novinky